วิธีจ่ายค่าตั๋ว ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เฉพาะตั๋วที่จองผ่านระบบออนไลน์ สามารถเลือกจ่ายได้ 2 ช่องทางคือ ชำระค่าตั๋วที่ 7-Eleven หรือ บัตรเครดิต

 

7-eleven

วิธีที่ 1 : จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้าน 7-Eleven

  • ปริ้นใบชำระหนี้ หรือ นำรหัสการจอง 10 หลัก ที่ได้จากการจองตั๋ว ไปจ่ายที่ 7 Eleven ใกล้บ้าน
  • นำสลิปหลักฐานการจ่ายเงินที่ 7-Eleven มารับตั๋วจริงที่จุดรับตั๋วก่อนรถออก 30 นาที

visa

วิธีที่ 2 : จ่ายผ่านบัตรเครดิต Visa/Master Card

  • ขั้นตอนการจองตั๋วให้เลือกเลือก จ่ายผ่านบัตรเครดิต แล้วดำเนินไปตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น
  • ให้นำกำหนดการเดินทางมาขึ้นตั๋วจริงก่อนรถออก 30 นาที

สำคัญ ควรอ่าน…

หมายเหตุ : ต้องชำระค่าตั๋วก่อนเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นรายการจองตั๋วดังกล่าวจะถูกยกเลิก