ทรัพย์ไพศาลทัวร์ บริการรถทัวร์เส้นทางหลักๆ เป็น กรุงเทพ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ตรัง พัทลุง สตูล และ สุราษฏร์ โดยมีเที่ยวรถให้บริการดังนี้

 • 998     เชียรใหญ่ – บ่อล้อ – ชะอวด – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
 • 998     กรุงเทพฯ – ทุ่งสง
 • 998     กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่
 • 993     กรุงเทพฯ – สุราษฎร์
 • 984     กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง
 • 988     กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล
 • 984     กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล
 • 989     กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ป่าพยอม-โพธิ์ทอง-ใสยวน-พัทลุง
 • 62     กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม
 • 62     ขนอม – กรุงเทพฯ
 • 984     ตรัง – กรุงเทพฯ
 • 989     พัทลุง – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
 • 984     สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ
 • 988     สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ

ราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เวลารถออก คร่าวๆ ทรัพย์ไพศาลทัวร์

เส้นทาง กรุงเทพ – ทุ่งสง

– เที่ยว 07:00 | กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล ….. ป.1 …. ราคาตั๋ว   522 บาท
– เที่ยว 16:40 | กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล …. ป.1…. ราคาตั๋ว   522 บาท
– เที่ยว 17:30 | กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล     ….ป.1 …. ราคาตั๋ว   522 บาท
– เที่ยว 19:00 | กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง     …..วีไอพี 24 …. ราคาตั๋ว   812 บาท
– เที่ยว 19:30 | กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล     …..วีไอพี 24  …. ราคาตั๋ว   812 บาท
– เที่ยว 19:40 | กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่     …..ป.1 …. ราคาตั๋ว   522 บาท

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล เวลารถออก ตารางเดินรถ ค่าตั๋วโดยสารแบบ ณ ปัจจุบัน ล่าสุดกันเลยได้ที่ เมนู ค้นหาเที่ยวรถ/จองตั๋วรถทัวร์-ที่นี่

{จองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เช็คด้านล่างเลยครับ }

ค้นหาเที่ยวรถ