ข้อมูล จุดรับตั๋ว เคาน์เตอร์ออกตั๋ว เบอร์โทรติดต่อ บริษัท ทรัพย์ไพศาลทัวร์ จำกัด

จุดรับตั๋วเคาน์เตอร์ออกตั๋วเบอร์โทรทรัพย์ไพศาลทัวร์

ที่อยู่: 26/37 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม 10170
โทรศัพท์: 0-2422-3329
โทรสาร: 0-2422-3328
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 09:00-18:00

เมื่อท่านทำรายการชำระค่าตั๋วรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการชำระเงินมาขึ้นตั๋วจริง ยังจุดรับตั๋ว เคาน์เตอร์ออกตั๋ว ด่านล่างเลยครับ

จุดรับตั๋ว เคาน์เตอร์ออกตั๋ว เบอร์โทร ทรัพย์ไพศาลทัวร์

– สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง     จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง
โทร. 0-7521-8718

– สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง     จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง
โทร. 08-7032-0055,08-7072-3355,08-4300-5265

– สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล     จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล
โทร. 0-7472-3975

– สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี     จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7720-0846

– สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี สายใต้)     ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36
โทร. 0-28946040-1

– สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง)     สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)
โทร. 0-7541-2419

– สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม     สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
โทร. 0-7552-8323