งงๆ มึนๆ กับการจองตั๋วออนไลน์ … มาทางนี้ครับ แสดงวิธีการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีทั้งรูปภาพ Step by Step และ VDO

VDO (ตัวอย่าง) แนะนำการจองตั๋วรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ แบบออนไลน์

ขั้นตอนการจองตั๋ว Step By Step (ตัวอย่าง)

ค้นหาเที่ยวรถทัวร์


เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง


เลือกที่นั่ง


กรอกข้อมูลผู้เดินทาง


เลือกรูปแบบการชำระค่าตั๋ว


นำรหัสการจองไปจ่ายเงิน


สำคัญอ่านสักนิด!!!!

**** ต้องชำระค่าตั๋วก่อนวันเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิก

**** นำสลิปการจ่ายเงินมาขึ้นตั๋วจริงที่จุดจำหน่ายตั๋ว เพื่อรับตั๋วจริง ก่อนรถออก 30 นาที